Vrijheid Wereldwijd

Vrijheid is een veelzijdig begrip. De Tweede Wereldoorlog was een wereldoorlog, een grootschalig conflict met wereldwijde schade, verlies en impact.
Sinds het einde van die oorlog is bovendien veel veranderd in de verhoudingen in de wereld. Maar nog steeds leeft niet iedereen in vrijheid. Hoe beleeft een mens elders op de wereld zijn of haar dagelijkse (on)vrijheid? Op straat, met vrienden, in de klas of bijvoorbeeld surfend op het internet? Door ‘dichtbij’ te beginnen, wordt geprobeerd oorlog en onvrijheid elders in de wereld, in het dagelijks bestaan, invoelbaar te maken.

Vrijwilligers gezocht!

webdesign: Artis