Comité

Het Comité Herdenking en Bevrijding Weert. Het Comité is gestoeld op burgerinitiatieven en staat onder auspiciën van de gemeente Weert. Het betreft een gemeentelijk Comité dat in september 2006 is ontstaan en per 1 maart 2012 door het College van Burgemeester en Wethouders werd geformaliseerd als een gemeentelijk Comité. Het Comité is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van activiteiten in het kader van de herdenking en bevrijding op 4 en 5 mei (nationale herdenking en bevrijding) en de herdenking en bevrijding op 22 september (herdenking en bevrijding van Weert). De leden van het Comité zijn een evenwichtige afspiegeling van de bevolking van Weert en staan open voor de inbreng van alle andere te onderscheiden burgerinitiatieven op het terrein van herdenkingen.

De leden (in verband met COVID-19 is de foto van de leden helaas niet meer actueel) zijn:
Peter van de Berg; Fred Timmermans; Leo Wijntjes - geen lid meer; Pierre Stijnen - overleden november 2020; Wesley Haex; Leo Smolenaers - geen lid meer; Annelies Kreber, Lex Spee (Voorzitter); Brigitte de Jong (niet op de foto: Leo Schreuders)

webdesign: Artis